||
HomeWerkwijzeBehandelingDiagnostiekTherapeutenKosten en vergoedingContactPrivacy, regelgeving en klachten
   
ADHD
Angst
Somatisch-symptoomstoornis
Depressie
Obsessief-compulsieve stoornis
Posttraumatische stressstoornis

Privacy, regelgeving en klachten

Privacy
Persoonsgegevens worden binnen de praktijk vertrouwelijk verwerkt zoals terug te lezen is in ons privacy statement. Hiermee volgt Park Psychologen de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG (UAVG, uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming).
De praktijk is wettelijk verplicht behandelingen te registreren in zogenaamde diagnose behandel combinaties (DBCs). De DBC moet verstuurd worden naar uw verzekeraar
 en in geanonimiseerde vorm, voor beleidsdoeleinden naar de overheid (het DBC Informatiesysteem, D.I.S.) worden gestuurd. 
Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose.

Kwaliteit en cliƫntenrechten
Park Psychologen is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (de LVVP). Hiermee committeren we ons aan het kwaliteitsbeleid van de LVVP.
De individuele behandelaren hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld:

Arjan: Kwaliteitsstatuut
Vicky: kwaliteitsstatuut.
Voor verdere informatie over klachten en patiƫntenrechten zie onderstaande links:
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Klachten en geschillen:
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling probeert u dit dan met uw behandelaar te bespreken. 
Als dit gesprek niet naar tevredenheid verloopt kunt u uw klacht ook mailen naar info@parkpsychologen.nl of u kunt een klachtenformulier van de beroepsvereniging aanvragen. Het klachten formulier kunt u maken naar: 
LVVP@klachtencompany.nl
De klachtenfunctionaris is ook telefonisch bereikbaar op: 088 2341606