||
HomeWerkwijzeBehandelingDiagnostiekTherapeutenKosten en vergoedingContactPrivacy, regelgeving en klachten
   
ADHD
Angst
Somatisch-symptoomstoornis
Depressie
Obsessief-compulsieve stoornis
Posttraumatische stressstoornis
Kosten en vergoeding:

Vergoeding via de zorgverzekering:
U komt in aanmerking voor vergoeding van de verzekering als u; een verwijsbrief heeft van de huisarts en er tijdens de intake sprake blijkt te zijn van een DSM-5 diagnose.

Park Psychologen heeft voor 2021 een contract kunnen afsluiten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Verschillende zorgverzekeraars werken met een omzet plafond. Wanneer er een specifiek omzetplafond bereikt is dan zullen we dat hier op de website vermelden.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van DBCs. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven zie:
Eigen risico
Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor behandeling bij Park Psychologen. In 2019 is dit vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Wanneer u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico dan zal uw verzekeraar dit bij u in rekening brengen.

Wanneer u een factuur van ons krijgt:
U kunt van ons een factuur krijgen voor een eigen risico, een eigen bijdrage, een heel behandeltraject of een no show. We verwachten dat u dit binnen 14 dagen betaald. Hierna zullen we een herinnering sturen. Er 14 dagen later nog steeds niet is betaald zullen we de factuur aanbieden aan Medicas Incassobureau. Dit wordt tevens aangekondigd in de herinnering. Betalingsvoorwaarden Medicas.

Niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. U kunt annuleren door uw naam en afspraakgegevens in te spreken op de voicemail of een e-mail te sturen.
Voor niet of niet op tijd geannuleerde afspraken brengen wij 45 euro in rekening. Mocht dit 2 keer voorkomen, dan zullen wij het traject afsluiten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden binnen de praktijk vertrouwelijk verwerkt (Wet bescherming persoonsgegevens Wbp).
De praktijk is wettelijk verplicht behandelingen te registreren in zogenaamde diagnose behandel combinaties (DBC). Deze DBCs moeten naar de verzekeraars in geanonimiseerde vorm en voor beleidsdoeleinden naar de overheid (het DBC Informatiesysteem, D.I.S.) worden gestuurd. Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose. De diensten binnen de praktijk vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).