||
HomeWerkwijzeBehandelingDiagnostiekTherapeutenKosten en vergoedingContactPrivacy, regelgeving en klachten
   
ADHD
Angst
Somatisch-symptoomstoornis
Depressie
Obsessief-compulsieve stoornis
Posttraumatische stressstoornis
Werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld zal er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden uw klachten, problemen en achtergrond in kaart gebracht.

Wij zijn verplicht uw identiteit verifiëren a.d.h.v. een geldig legitimatiebewijs

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van uw zorgverzekering, dan is het belangrijk dat u een verwijsbrief van uw huisarts meeneemt naar dit eerste gesprek. 

Na het intakegesprek zullen we in ons team bespreken wat de beste behandeling voor u zal zijn. In het tweede gesprek is er aandacht voor het behandelplan. We zullen u uitleggen met welke interventies we verwachten dat u het best geholpen bent. Met uw instemming starten we met de behandeling en zullen wij uw huisarts hiervan op de hoogte brengen.

In sommige gevallen besluiten we na intake dat er meer onderzoek nodig is. Dit kan in veel gevallen bij Park Psychologen. In sommige gevallen zullen we u verwijzen naar een meer specialistische instelling.

Wanneer u, door uw klachten een grote kans heeft op crisismomenten dan bent u mogelijk niet goed op uw plek bij een psychologen praktijk. We zullen u dan, in overleg met u en uw huisarts, verwijzen naar een GGZ instelling die sneller en intensiever zorg kan bieden.