Depressie

Iedereen is wel eens somber of verdrietig. We spreken dan niet direct van een depressie. Wanneer de somberheid aanhoudt, kan er sprake zijn van een depressie. Depressie komt veel voor.

Mensen met een depressie voelen zich lusteloos en hebben nergens zin in. Ze kunnen niet meer genieten en ze voelen zich somber. Vaak is er sprake van andere klachten zoals slaapproblemen, slechte concentratie, vermoeidheid of een verandering van lichaamsgewicht. Ook kan er sprake zijn van schuldgevoelens of gevoelens van waardeloosheid. Interesse in werk, hobbys en andere activiteiten is veelal verminderd. Vaak is er een vermindering van de seksuele interesse. Hiernaast kunnen terugkerende gedachten aan de dood voorkomen.

Behandeling
Er zijn verschillende psychologische behandelingen die kunnen helpen bij depressieve klachten. Vaak zijn deze gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Gedragsmatige interventies zoals actiever worden en het aangaan van sociale contacten spelen een belangrijke rol. Hiernaast worden negatieve gedachten uitgedaagd en vervangen door realistische meer steunende gedachten.