Privacy

Persoonsgegevens worden binnen de praktijk vertrouwelijk verwerkt (Wet bescherming persoonsgegevens Wbp) zoals terug te lezen is in ons privacy statement. Hiermee volgt Park Psychologen de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG (UAVG, uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming).

De praktijk is wettelijk verplicht tot 31 december 2021 behandelingen te registreren in zogenaamde diagnose behandel combinaties (DBCs). De DBC moet verstuurd worden naar uw verzekeraar en in geanonimiseerde vorm, voor beleidsdoeleinden naar de overheid (het DBC Informatiesysteem, D.I.S.) worden gestuurd. Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose.De diensten binnen de praktijk vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Vanaf 2022 wordt bij aanvang van de behandeling van nieuwe cliënten de zorgvraag getypeerd met de voorgeschreven zorgvraagtyperingsmethodiek (Honos+). De zorgvraagtypering zal worden vermeld op de factuur bij alle behandelconsulten. Uw zorgverzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van de zorgvraagtypering.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit voorkomen door een privacyverklaring aan uw behandelaar te geven.