Onze werkwijze

Nadat u zich heeft aangemeld zal er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt worden voor twee intakegesprekken.

Tijdens het eerste intakegesprek worden uw klachten, problemen en achtergrond in kaart gebracht. Na dit gesprek zullen we in ons team bespreken wat de beste behandeling voor u zal zijn.

Bij het tweede gesprek wordt de zorgzwaarte getypeerd aan de hand van de Honos + vragenlijst en zal de diagnose en het behandelplan met uw besproken worden. We zullen daarbij uitleggen met welke interventies wij verwachten dat u het best geholpen bent. Met uw instemming starten wij met de behandeling en brengen we uw huisarts hiervan op de hoogte.
Naast gesprekken in de praktijk, bieden wij ook de mogelijkheid tot beeld bellen, mailen en telefonische consulten. Hiernaast maken we ook gebruik van e-health modules.

Wanneer we het behandelplan doorlopen hebben zullen we met u evalueren of de behandeling afgerond kan worden of dat er een vervolgbehandeling nodig is bij ons of elders

In sommige gevallen besluiten we na intake dat er meer onderzoek nodig is. Dit kan in veel gevallen bij Park Psychologen. In sommige gevallen zullen we u verwijzen naar een meer specialistische instelling.

Wanneer u, door uw klachten een grote kans heeft op crisismomenten dan bent u mogelijk niet goed op uw plek bij een psychologen praktijk. We zullen u dan, in overleg met u en uw huisarts, verwijzen naar een GGZ instelling die sneller en intensiever zorg kan bieden.