Kwaliteit en cliëntenrechten

Park Psychologen is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (de LVVP). Hiermee committeren we ons aan het kwaliteitsbeleid van de LVVP.

De individuele behandelaren hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld:
Arjan: Kwaliteitsstatuut
Vicky: kwaliteitsstatuut

Voor verdere informatie over klachten en patiëntenrechten zie onderstaande links:
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)