Kosten en vergoeding

Vergoeding via de zorgverzekering
U komt in aanmerking voor vergoeding van de verzekering als u; een verwijsbrief heeft van de huisarts en er tijdens de intake sprake blijkt te zijn van een DSM-5 diagnose.

Park Psychologen heeft voor 2022 een contract kunnen afsluiten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.
Bent u verzekerd bij een van de volgende zorgverzekeraars, dan kunt u het hele jaar bij ons terecht;
– ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA, jaaah)
– DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
– Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink)
– A.S.R. (a.s.r.,Ditzo)
– Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)
– EUcare (Aevitae)
– ENO (ZorgDirect,Salland)

Met de volgende zorgverzekeraars hebben we een omzetplafond moeten afspreken:
– VGZ (VGZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ door VGZ)

Voor de volgende zorgverzekeraar is het omzetplafond voor 2022 bereikt en daarom kunnen we nu geen nieuwe cliënten aannemen die de zorgverzekering hier hebben afgesloten.
– Achmea (FBTO, Interpolis, De Friesland, Zilveren
Kruis,Zilveren Kruis ZieZo, ProLife)
– CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, Just CZ, CZ direct)

Park psychologen is ingericht naar de regels van de Nederlandse zorgverzekeraars. Daarom nemen we geen cliënten in zorg die verzekerd zijn bij internationale zorgverzekeraars of cliënten die behandeling zelf willen betalen.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Behandelingen in de ambulante GGZ tot en met 2021 worden vergoed op basis van DBC’s. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven zie:

PDF Basis GGZ
PDF Gespecialiseerde GGZ

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 veranderd het financieringsstelsel van de GGZ. Deze nieuwe manier van werken wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd.
In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw zorgverzekeraar. Hierbij maken we gebruik van de regel; “planning = realisatie”. Dit betekent dat de vooraf geplande tijd van een afspraak wordt gedeclareerd.

Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zie:
PDF NZa tarieven (LVVP)
PDF NZa tarieven

Eigen risico
Behandelingen in de GGZ worden verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor behandeling bij Park Psychologen. In 2022 is dit vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Wanneer u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico dan zal uw verzekeraar dit bij u in rekening brengen.

Niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. U kunt annuleren door uw naam en afspraakgegevens in te spreken op de voicemail of een e-mail te sturen.
Voor niet of niet op tijd geannuleerde afspraken brengen wij 45 euro in rekening. Mocht dit 2 keer voorkomen, dan zullen wij het traject afsluiten.
Wij verwachten dat u de factuur binnen 14 dagen betaald. Hierna zullen wij een herinnering sturen. Als er 14 dagen later nog steeds niet is betaald, zullen we de factuur aanbieden aan Medicas Incassobureau.