Obsessief-compulsieve stoornis

Mensen met een obsessieve compulsieve stoornis ofwel dwangstoornis proberen hun angst of obsessie te verminderen door het uitvoeren van dwanghandelingen of door dwanggedachten. Bekende voorbeelden zijn smetvrees of het controleren van sloten, het gas, of elektrische apparaten. Mensen met een dwangstoornis ervaren hun eigen gedrag vaak als storend, maar door het angstgevoel lukt het niet de handelingen te stoppen.

Behandeling
Bij de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornissen staat het blootstellen aan de angst of obsessie, zonder daarbij de dwanghandelingen uit te voeren centraal (exposure met responspreventie). Daarnaast wordt er gewerkt met cognitieve therapie en ontspanningstechnieken.