Posttraumatische stressstoornis

Mensen die een traumatische of (levens)bedreigende situatie hebben meegemaakt kunnen last krijgen van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Er is sprake van PTSS als mensen de traumatische gebeurtenis(sen) herbeleven of als ze last hebben van nachtmerries. Andere symptomen zijn het vermijden van zaken of plaatsen die doen denken aan het trauma. Daarnaast zien we vaak schrikachtigheid, prikkelbaarheid, concentratie- en slaapproblemen. Deze klachten belemmeren mensen ernstig in het functioneren.

Behandeling
Trauma gerelateerde klachten worden behandeld met cognitieve gedragstherapie. Specifieke methodes hierbij zijn imaginaire exposure, EMDR en verwerking met behulp van schrijfopdrachten. Samen met uw behandelaar bespreekt u welke methode het meest passend is.

Imaginaire exposure (IE):

Bij deze methode vertelt u over de niet goed verwerkte gebeurtenis aan de behandelaar alsof het in het hier en nu plaats vindt. Uw verhaal zal worden opgenomen. Tussen de sessies door is het de bedoeling dat u het opgenomen verhaal dagelijks afluistert. Hierdoor zal de lading van het verhaal en daarmee de herbelevingen afnemen.

EMDR:

EDMR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij deze methode wordt de verwerking van traumatische herinneringen op gang gebracht. U denkt hierbij aan een specifiek moment van de nare herinnering terwijl uw wordt afgeleid door de behandelaar. Dit kan gebeuren met oogbewegingen waarbij de behandelaar zijn vinger van links naar rechts voor uw ogen beweegt. Binnen een relatief korte tijd zult u merken dat de lading van de herinnering afneemt en u geen last meer hebt van herbelevingen of nachtmerries. Het voordeel van de behandeling met EMDR is dat hierbij geen huiswerkopdrachten nodig zijn. Ook kan verwerking plaatsvinden zonder dat het verhaal van de nare gebeurtenis in detail wordt verteld.

Schrijfopdrachten:

Met behulp van schrijfopdrachten kan er ook verwerking van nare gebeurtenissen plaats vinden. Door uw verhaal op te schrijven, structureert u uw gedachten, waardoor u meer grip op de gebeurtenissen krijgt en de lading afneemt. Veelal wordt er gewerkt met de 3-brieven-methode. Hierbij schrijft u 3 versies van uw verhaal in briefvorm. De eerste versie is vaak een, niet gecensureerde, letterlijke weergave van uw gedachten over de gebeurtenis. In de tweede en derde versie wordt er gewerkt aan een realistische weergave die een ander eventueel zou kunnen lezen. Voor de behandeling is het niet van belang dat er uiteindelijk een brief verstuurd wordt, maar dat gebeurtenissen verwerkt worden.