||
HomeWerkwijzeBehandelingDiagnostiekTherapeutenKosten en vergoedingContactPrivacy, regelgeving en klachten
   
ADHD
Angst
Somatisch-symptoomstoornis
Depressie
Obsessief-compulsieve stoornis
Posttraumatische stressstoornis
Diagnostiek

In de meeste gevallen kunnen we in één of twee intake gesprekken vaststellen wat er aan de hand is. In sommige gevallen moeten we na intake verder onderzoek doen.

Park Psychologen biedt de volgende mogelijkheden voor psychologisch onderzoek :

  • ADHD onderzoek 
  • Autisme onderzoek 

Wanneer er ander onderzoek nodig is dan zullen we u, in overleg met u en uw huisarts verwijzen.